Šetnja sa tigrovima sa Frank Furness

frank-furnes
Kupite licencu

-----------------------------------------

Tema: Šetnja sa tigrovima
Predavač: Frank Furness
Video: 180 minuta
Jezici: Engleski, srpski prevod
Uključuje: pristup seminarima na 6 meseci


BBEE PROGRAM
Nudimo fleksibilno, ekonomično, grupno članstvo za vašu kompaniju. Kontaktirajte nas Prilagođene licence individualnim korisnicima i kompanijama.

ŠETNJA SA TIGROVIMA

TAJNE USPEHA VODEĆIH SVETSKIH LIDERA U POSLU

TEME SEMINARA:

Kako steći, obučiti i održati efikasnom snagu prodaje

 • Karakteristike uspešnih prodavaca
 • Zapošljavanje na osnovu stava - ovladavanje veštinama
 • Prodaja i podrška – kritična veza
 • Veštine rukovođenja i liderstva
 • Prepoznavanje i nagrada
 • Postavljanje i održavanje standarda

Nova era prodaje – efikasne tehnike prodaje

 • Prodajni ciklus
 • Kako i gde pronaći nove klijente
 • Razvoj odnosa i ublažavanje nivoa tenzije
 • Moćne veštine slušanja i postavljanja pitanja
 • Pomeranje prodaje “sa leve na desnu polovinu mozga”
 • Kako se odnositi sa različitim tipovima ličnosti

Čarolija korisničkog servisa - vaša neprepoznata snaga prodaje 

 • Prepoznavanje da je svako deo prodajnog tima
 • Primeri dobrih i loših odnosa sa klijentima
 • Stvaranje legendarne kulture i vizije
 • Bitne osobine usluga koje vole svi klijenti
 • Razvoj lojalnih klijenata
 • Stvaranje wow faktora

Društvene mreže i internet – vaša skrivena snaga prodaje

 • Razumevanje Googla & strategija kako da dominirate da prvoj stranici pretraživača
 • Efikasni sajtovi koji vas povezuju sa klijentima podjednako kao Google
 • Uticaj videa na vaše poslovanje
 • Kada i kako koristiti ‘Big Five’ - Youtube, Twitter, Facebook, Google plus i Linked IN

Snažno predstavljanje - Kako da ostavite nezaboravane utiske

 • Razumevanje kako profesionalne prezentacije utiču na prodaju
 • Praktične prezentacione tehnike
 • Uvod u “the 7 E’s” svake uspešne prezentacije
 • Umetnost pričanja priče
 • Razvoj ‘INFOTAINMENT’, i zabava i informisanje

Snaga postavljanja ciljeva – Čuvajte tim motivisanim

 • Značaj postavljanja ciljeva
 • Proces postavljanja ciljeva
 • Čarolija pisanja ciljeva
 • Želja, vera i prihvatanje
 • Postati osoba ‘bez ograničenja’

 

Lekcija 1 - Kako steći, obučiti i održati efikasnim prodajni tim

Lekcija 2 - Nova era prodaje – efikasne tehnike prodaje

Lekcija 3 - Čarolija korisni?kog servisa - vaša snaga prodaje

Lekcija 4 - Društvene mreže & internet – vaša skrivena snaga prodaje

Lekcija 5 - Snažno predstavljanje - Kako da ostavite nezaboravane utiske

Lekcija 6 - Snaga postavljanja ciljeva – održavajte tim motivisanim

FRANK FURNESS

Motivacioni govornik, profesionalni konsultant i predavač na Entrepreneurs University

Frank Furness je motivacioni govornik iz Londona, konsultant i predavač. Frenk je bio predsednik Udruženja profesionalnih govornika Evrope, i direktor međunarodne grupe eksperata za Nacionalnu grupu govornika u SAD. Redovan je predavač na Univerzitetu za preduzetnike i među njegovim klijentima su BRITANSKI OLIMPIJSKI TIM  i KRIKET UDRUŽENJE PROFESIONALNIH SPORTISTA . Razvio je mnogo proizvoda i izdao knjige koje se koriste u kompanijama za povećanje prodaje i kao dopuna materijalu obuka.

Frankova knjiga ‘ŠETNJA SA TIGROVIMA – TAJNE USPEHA VODEĆIH SVETSKIH LIDERA U POSLU’ je međunarodni bestseler. Frankovi članci su publikovani u brojnim časopisima i bio je kolumnista u časopisu Financial Times.