Tajne poslovnog uspeha sa Dr John Demartini

john-demartini
Kupite licencu

-----------------------------------------

Tema: Tajne poslovnog uspeha
Predavač: Dr John Demartini
Video: 180 minuta
Jezici: Engleski, srpski prevod
Uključuje: pristup seminarima na 6 meseci


BBEE PROGRAM
Nudimo fleksibilno, ekonomično, grupno članstvo za vašu kompaniju. Kontaktirajte nas Prilagođene licence individualnim korisnicima i kompanijama.

Program obuke prema Demartinijevoj metodi

TAJNE POSLOVNOG USPEHA

U ovoj lekciji ćete naučiti:

  1. Probijanje kroz Plato
  2. Zapošljavanje i inspirisanje prema Vrednostima
  3. Inspirisanje zaposlenih za pravljenje timova
  4. Kako izaći na kraj sa ometanjima i pretrpanošću
  5. Pojašnjenje vaše vizije izvršnog direktora
  6. Kako da upravljate sobom

 

Session 1 - Probijanje kroz Plato

Session 2 - Zapošljavanje i inspirisanje prema Vrednostima

Session 3 - Inspirisanje zaposlenih za pravljenje timova

Session 4 - Kako izaći na kraj sa ometanjima i pretrpanošću

Session 5 - Pojašnjenje vaše vizije izvršnog direktora

Session 6 - Kako da upravljate sobom

DR JOHN DEMARTINI

Psiholog biheviorista  - Demartini Metoda

FILM TAJNA

Dr John Demartini je psiholog biheviorista, specijalista za ljudska ponašanja, osnivač Demartini Instituta, autor, predavač i poslovni konsultant koji radi sa direktorima Fortune 500 kompanija, sa poznatim ličnostima i sportstima. Napisao je preko 40 knjiga i pojavio se u brojnim medijima, kao i dokumentarcima kao što su u TAJNA i OPUS.  Smatra se jednim od vodećih svetskih autoriteta kada je u pitanju ponašanje ljudi i lični i poslovni razvoj.

Kao specijalan gost mnogo puta je bio prisutan u vodećim svetskim emisjama među kojima ističemo CNN's Larry King Live, CBS’s The Early Show, CNBC’s Alive and Wellness, Good Morning Australia, Carte Blanche, 3 Talk  and Voice of America.

EUREKA ISKUSTVO


Newsfeed:

The Morning Show - Dr. Demartini on the Selfie Photo Fad