Večito Lojalan sa John Tschohl

john-tschohl
Kupite licencu

-----------------------------------------

Tema: Večito Lojalan
Predavač: John Tschohl
Video: 180 minuta
Jezici: Engleski, srpski prevod
Uključuje: pristup seminarima na 6 meseci


BBEE PROGRAM
Nudimo fleksibilno, ekonomično, grupno članstvo za vašu kompaniju. Kontaktirajte nas Prilagođene licence individualnim korisnicima i kompanijama.

VEČITO LOJALNI

Nezadovoljni klijenti od pakla do raja za 60 sekundi ili manje

Osnaživanje je najbitnija veština kojom zaposleni može da ovlada,  a kompanija može da privuče i zadrži klijente.

Na ovim predavanjima ćete naučiti: 

  • Strategija usluge
  • Osnaživanje
  • Doživotno lojalan
  • Obožavaoci, ne klijenti
  • Napredovanje

 

Lekcija 1 - Strategija usluge

Lekcija 2 - Bitnost brzine

Lekcija 3 - Preuzimanje odgovornosti

Lekcija 4 - Doživotno lojalan & korisnički servis

Lekcija 5 - Prijatelji a ne klijenti

Lekcija 6 - Napredovanje

JOHN TSCHOHL

Institut za kvalitet usluga

John Tschohl, koga časopisi Time, Entrepreneur i USA Today smatraju "guruom usluge potrošača", je najprodavaniji pisac i predsednik Instituta za kvalitet usluge, globalnog lidera u oblasti korisničkih servisa. Tokom poslednje 34 godine, bio je fokusiran isključivo na pomoć organizacijama koje su fokusirane na kulturu usluge i na usavršavanje tima zaposlenih da ponude uvek bolje usluge. Bez osnaživanja, nijedna organizacija ne može da bude lider u uslugama. On smatra da ukoliko imate kupce koji su srećni, vaša konkurencija nema šanse.

Svaki CEO želi da njegovi/njeni zaposleni preuzmu više odgovornosti. U stvarnom životu, potrebno je da se istovremeno dese dva strategijska pomaka kako bi zaposleni preuzeli odgovornost i doneli odluku u trenutku. Osnaženu radnu snagu konkurencija teško može da kopira.

OSNAŽIVANJE JE NAJBITNIJE UMEĆE KOJIM ZAPOSLENI MOŽE DA OVLADA, I DA FIRMA TO PODRŽI KAKO BI PRIVUKLA I ZADRŽALA MUŠTERIJE.